W 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w systemie prawa ochrony danych osobowych. Wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem, ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych regulują przede wszystkim dwa akty prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 
  • oraz ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Regulacje te określają dokładne ramy prawne dot. zbierania, gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych osób fizycznych, w tym osób zadłużonych. 

Dlaczego kancelaria posiada moje dane?

Kancelaria reprezentuje firmę, której zalegasz z płatnością, czyli wierzyciela. To podmiot, z którym zwarłeś umowę. Ma on prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – czyli np. w ramach dochodzenia zadłużenia. Niespłacone należności i ich dochodzenie to tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Stanowi on jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przy dochodzeniu roszczeń.

Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

W zdecydowanej większości przypadków nasza kancelaria stanowi podmiot przetwarzający powierzone jej dane osobowe (art. 28 RODO), działając w imieniu wierzyciela. 

Czy mogę żądać usunięcia swoich danych?

Próby wycofania zgody lub zawnioskowanie o usunięcie danych osobowych przez osobę zadłużoną, będą w takim wypadku nieskuteczne. W przypadku dochodzenia niespłaconych należności to nie zgoda jest bowiem podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania Twoich danych. Podstawą tą jest właśnie prawnie uzasadniony interes, o którym piszemy wyżej. Nie możesz także skutecznie zażądać usunięcia danych osobowych – zgodnie bowiem z art. 17 ust. 3 lit. e RODO, w przypadku w którym dane przetwarzanie są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, żądanie usunięcia danych może zostać przez wierzyciela nieuwzględnione. 

Co na to organy nadzoru?

Możliwość przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli oraz przez firmy, którym zlecili oni prowadzenie działań windykacyjnych ma potwierdzenie w orzeczeniach organów nadzoru. 

 Zobacz: decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 4 stycznia 2019 r., ZSPR.440.631.2018 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.631.2018).

Jak chronione są moje dane w RK Legal?

Kancelaria odpowiada za najwyższe standardy ochrony danych osobowych.  Dbamy o zachowanie najwyższego stopnia poufności, integralności i dostępności danych. Dla ochrony Twojej prywatności każdy kontakt telefoniczny lub mailowy wymaga weryfikacji. Dlatego przed rozpoczęciem rozmowy prosimy o fragment Twojego numeru PESEL lub inny indywidualny identyfikator. To właśnie po to, aby informacje o Twojej sprawie nie trafiły w żadne niepowołane ręce.
We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz skontaktować się znaszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected].

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close