Jesteśmy kancelarią adwokacką, której powierzono obsługę sprawy Twojej zaległej należności. Jako kancelaria działamy nieco inaczej niż inne podmioty. Warto wiedzieć na co możesz liczyć w kontakcie z nami.

Obowiązuje nas Kodeks Etyki Adwokackiej

Zasady określone w Kodeksie Etyki Adwokackiej wynikają z norm etycznych, przystosowanych
do zawodu adwokata. Adwokat musi wykonywać wszystkie czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. 

Dlatego możesz mieć pewność, że wszelkie informacje, które gromadzimy w trakcie sprawy objęte są tajemnicą adwokacką i nie będą udostępnione osobom nieupoważnionym. Wszyscy konsultanci kancelarii, którzy się z Tobą kontaktują, są regularnie szkoleni i nadzorowani, tak aby zapewnić najwyższy standard obsługi. 

Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych we wszystkich naszych działaniach windykacyjnych kierujemy się także Zasadami Dobrych Praktyk

Zasady te zobowiązują nas m.in. do:

  • Szczegółowej weryfikacji firm, z którymi pracujemy

Oznacza to, że pracujemy jedynie z firmami, które nie stosują niedozwolonych klauzul umownych, a ich działalność nie wzbudza zastrzeżeń właściwych organów nadzoru finansowego

  • Szczegółowej weryfikacji umów, z których wynika zadłużenie

Zawsze weryfikujemy umowę, która łączy lub łączyła Państwa z naszym klientem, także pod kątem praktyk naruszających interesy konsumentów.

  • Działania zgodnie z określonymi zasadami kontaktu 

Masz gwarancję, że kontakt z naszej strony będzie dopasowany do Twoich preferencji, nie będzie nadmierny i będzie następował zawsze z poszanowaniem prawa do prywatności. 

Jakie dają Ci prawa?

  • Prawo do wniesienia reklamacji na działania wierzyciela lub kancelarii 

Kancelaria przekazuje w tym zakresie wniesioną reklamację do wierzyciela lub w porozumieniu z wierzycielem udzieli Państwu wyczerpującej odpowiedzi w terminie co do zasady nieprzekraczającym 30 dni;

  • Prawo do specjalnego trybu postępowania 

W sytuacjach, w których masz dodatkowe pytania dotyczące sprawy, kwestionujesz istnienie zobowiązania (np. zawarcie umowy) lub podnosisz zarzut przedawnienia wierzytelności, gwarantujemy, że wyspecjalizowany prawnik dokona indywidualnej analizy sprawy. 

  • Wysoki standard ochrony danych osobowych i prywatności danych

Gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa unijnego i polskiego. 

Możesz być pewien, że do kwestii związanych ze spłatą zobowiązań podchodzimy zawsze indywidualnie, z poszanowaniem Twoich praw i uzasadnionych interesów. 

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close