Na jakiej podstawie obliczane są odsetki od zadłużenia?

Wysokość odsetek, które musimy oddać firmie, której zalegamy ze spłatą jest regulowana przez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wyróżniamy kilka rodzajów odsetek:

  1. kapitałowe – czyli takie, które płacimy za korzystanie z pożyczonych pieniędzy zgodnie z zawartą umową;
  2. za opóźnienie – liczone za każdy dzień opóźnienia w spłacie zobowiązania;
  3. za opóźnienie w transakcjach handlowych – naliczane za każdy dzień opóźnienia w spłacie, w przypadku, gdy obie strony umowy dot. towaru lub usługi są przedsiębiorcami.

Skupmy się jednak na odsetkach dotyczących konsumentów. Jeśli w umówię nie ma innych zapisów, odsetki wynoszą:

  • kapitałowe – 3,5% + stopa referencyjna NBP
  • za opóźnienie – 5,5% + stopa referencyjna NBP

Zdarza się jednak, że zgodnie zawartą umową odsetki są nawet dwukrotnie wyższe niż wskazane powyżej (to ich maksymalna możliwa wysokość). Dlatego zawsze należy bardzo uważnie czytać fragment umowy dot. kosztów, aby jeszcze przed jej podpisaniem znać realny koszt, jaki będziemy mieli do spłacenia.

Jak decyzje RPP wpływają na wysokość odsetek?

Wysokość odsetek jest ściśle powiązana z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która określa stawkę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze we wrześniu stopa ta wynosiła jedynie 0,1%. Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie dwukrotnie podniosła jednak stopę referencyjną łącznie o 1,15 punktu procentowego i obecnie wynosi ona 1,25%. Na tym wzrosty prawdopodobnie się nie zatrzymają i w najbliższym czasie ze względu na rosnącą inflację zanotujemy kolejne podwyżki stóp procentowych.

We wrześniu 2021 r. odsetki kształtowały się następująco:

Obecnie kształtują się natomiast tak:

10 lat temu stopa referencyjna wynosiła natomiast aż 4,5%. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej, w celu walki z rosnącą inflacją, zdecyduje się na powrót do tego poziomu, to odsetki będą wynosić:

Jak zabezpieczyć się przed rosnącymi odsetkami?

Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim tempie stopy procentowe będą rosnąć w najbliższym czasie. Pewne jest natomiast to, że nie wrócą do poziomów prezentowanych w ostatnich latach. Rosnąca inflacja i spowodowany nią wzrost stóp procentowych sprawi, że wraz z każdą zaległą opłatą będziemy ponosić wyższe koszty odsetek. Warto o tym pamiętać zaciągając zobowiązania, ale także planując ich spłatę. Jeśli zrobimy to jeszcze przed kolejną podwyżką stóp zaoszczędzimy kolejne kilkadziesiąt lub kilkaset zł.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close