Postępowania sądowe o zapłatę w zdecydowanej większości przypadków kończą się wydaniem wyroku zobowiązującego do spłaty należności. Jeśli mimo wyroku, taka spłata nie nastąpi, sprawa trafia zwykle do komornika. W typowych przypadkach oznacza to, że osoba zalegająca z płatności musi ponieść dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego. Obejmują one koszty egzekucji i opłaty egzekucyjnej oraz koszty zastępstwa prawnego w egzekucji.

Ile wynosi opłata egzekucyjna?

Opłata egzekucyjna wynosi zwykle 10% od całkowitej kwoty zadłużenia, w stosunku do której komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne. Stawka ta jest typową stawką w przypadku prowadzenia egzekucji np. z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, rachunku bankowego. 

Ze zmniejszonej stawki – 3% korzystają osoby, które spłacą część lub całość kwoty w ciągu miesiąca od dnia otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Z kolej opłata komornicza w wysokości 5% pobierana jest w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

Dodatkowo dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym jest zobowiązany do zwrotu wierzycielowi poniesionych przez niego zaliczek na wydatki w postępowaniu. Kwota ta wynosi zwykle między 100 a 200 zł. W sytuacji, w której wierzyciel jest reprezentowany w postępowaniu egzekucyjnym przez profesjonalnego pełnomocnika (co ma miejsce w zdecydowanej większości spraw) obok zasądzonego roszczenia wraz z odsetkami oraz obowiązku zwrotu kosztów procesu, dłużnik jest także zobowiązany do zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Ich wysokość określają stosowne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wysokość kosztów zastępstwa prawnego zależy od wysokości zadłużenia. Przykładowo, dla zadłużenia w wysokości 2000 złotych koszty te wyniosą od 225 złotych, a dla zadłużenia w wysokości 10 000 złotych – 900 złotych.

Postępowanie egzekucyjne oznaczać więc może konieczność zapłaty dodatkowych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent zadłużenia. Skierowanie sprawy do komornika jest ostatecznością, zachęcamy więc do kontaktu z opiekunem Twojej sprawy niezależnie od tego na jakim etapie jest aktualnie postępowanie. 

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close